KONTAKT

Nasz adres:
ul. 3 Maja 12
41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 601 454 023
E-mail: neuron01@o2.pl
WWW: neuron-society.eu

Wszelką pomoc i wsparcie finansowe na działalność statutową można wpłacać na konto:
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr
39 1750 0012 0000 0000 3896 5368
z dopiskiem "SERCE"


REALIZOWANE PROJEKTY


NASI PARTNERZY

Turnusy sportowo-rehabilitacyjne

Są formą aktywnego wypoczynku połączonego z elementami rehabilitacji leczniczej i społecznej oraz sportu. Uczestnikami są osoby niepełnosprawne posiadające szereg sprzężonych dysfunkcji tj:
mózgowe porażenie dziecięce, upośledzenie umysłowe, epilepsja, zespół Dovna, inne przewlekłe choroby wrodzone lub nabyte wskutek nieszczęśliwych wypadków.

Od Wojewody Śląskiego udało nam się zdobyć zezwolenie na organizację takich turnusów. Kopia dokumentu dostępna jest tutaj.

Cele:
  • poprawa stanu zdrowia oraz sprawności psychofizycznej
  • pozytywne i prawidłowe kształtowanie doświadczeń w zakresie integracji społecznej
  • umożliwienie pełnego wypoczynku fizycznego i psychicznego
  • popularyzacja form sportowo-rekreacyjnych w ramach aktywnego wypoczynku

Przewidywane efekty:
  • uzyskanie mobilizacji do udziału we wszelkiego rodzaju imprezach
  • poczucie wiary we własne siły
  • wzmocnienie aktywności oraz chęci rywalizacji
  • pozyskiwanie do czynnego i systematycznego uprawiania sportu
  • przełamanie barier nieufności w stosunku do innych

Dąbrowa Górnicza
GÓRA
Kopiowanie jak i rozpowszechnianie wszelkich zdjęć bądź treści zawartych na stronie bez zgody autora zabronione.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Stowarzyszenie NEURON © 2007