KONTAKT

Nasz adres:
ul. 3 Maja 12
41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 601 454 023
E-mail: neuron01@o2.pl
WWW: neuron-society.eu

Wszelką pomoc i wsparcie finansowe na działalność statutową można wpłacać na konto:
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr
39 1750 0012 0000 0000 3896 5368
z dopiskiem "SERCE"


REALIZOWANE PROJEKTY


NASI PARTNERZY

"Wyjdź z domu i poznaj świat"
wycieczka turystyczno-rekreacyjna dla osób niepełnosprawnych


Uaktywniając osoby niepełnosprawne, chcąc pobudzić do aktywnego spędzania czasu połączonego ze zdobywaniem wiedzy o otaczającym nas świecie i kulturze, organizujemy integracyjną imprezę turystyczno-rekreacyjną dla 188 osób, w tym 125 osób niepełnosprawnych z terenu czterech województw (śląskie, małopolskie, wielkopolskie, lubelskie). Jest to wycieczka z cyklu "Wyjdź z domu i poznaj świat".

Adresatami są osoby niepełnosprawne o różnych stopniach niepełnosprawności i przekroju wiekowym. Mimo konieczności pokonywania wielu ograniczeń, coraz więcej osób dotkniętych różnymi formami niepełnosprawności, poświęca swój wolny czas aktywnemu poznawaniu bliższego i dalszego otoczenia.

Jest to impreza 4-dniowa, która odbędzie się w dniach 11- 14 lipca 2024 roku. Miejsce zwiedzania to POMORZE ZACHODNE (Szczecin, Recław, Wapnica - Woliński Park Narodowy, Międzyzdroje). Zakwaterowanie uczestników będzie w hotelu VULCAN w Szczecinie, który jako jedyny w zwiedzanym regionie zapewnia przyjęcie tak dużej grupy jednocześnie w jednym obiekcie wraz z wyżywieniem i przy przystępnej cenie. Warunki lokalowe wybranego ośrodka gwarantują realizację projektu w pełnym zakresie.

Głównym celem projektu jest uaktywnienie osób niepełnosprawnych poprzez tzw. wyciąganie z czterech ścian, pobudzając ich do aktywnego spędzania wolnego czasu połączonego ze zdobywaniem wiedzy o zwiedzanych miejscach, historii i kultury danego regionu. Celem pośrednim jest integracja i przełamanie stereotypów niepełnosprawności w trosce o prawidłowy rozwój fizyczny, umysłowy i społeczny.

Uczestnikami wycieczki będą osoby niepełnosprawne (młodzież, osoby dorosłe) o różnych stopniach niepełnosprawności i różnym wieku z terenu województw: wielkopolskiego, lubelskiego, małopolskiego, śląskiego. Uczestnicy reprezentować będą ośrodki, WTZ, ZAZ, DPS, ŚDS, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, organizacje kościelne, którzy są ich podopiecznymi lub działają na ich rzecz. Uczestnikami będą również rodzice lub prawni opiekunowie osób niepełnosprawnych w zależności od potrzeb uwarunkowanych stopniem niepełnosprawności.

Spodziewane oddziaływanie projektu to:
  1. Uprawianie turystyki jako zapobieganie zmianom, jakie mogą nastąpić w wyniku rozwoju choroby czy choćby zmniejszonej aktywności fizycznej, która zazwyczaj towarzyszy chorobie.
  2. Zmniejszenie biologiczne skutków starzenia się ludzi niepełnosprawnych poprzez aktywizację intelektualną, zachęcającą do podejmowania również wysiłku umysłowego, którego unikanie przyspiesza procesy starzenia, wyzwalając wystąpienie demencji starczej.
  3. Uprawianie turystyki i krajoznawstwa jako sposób do hartowania organizmu, zdobycia odporności na trudy i niewygody oraz opanowania umiejętności kontrolowania stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
  4. Turystyka połączona z krajoznawstwem jako inna forma pozwalająca nawiązać kontakty towarzyskie, opuszczać mieszkanie, otworzyć zamknięte drzwi na świat.
  5. Przejaw aktywności społecznej poprzez udział w turystyce, stanowiący zarazem więź integrującą ludzi niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
  6. Wzmocnienie aktywności, poczucie wiary we własne siły, ujawnienie cech dotychczas ukrytych, zmiana formy ruchu, rozwijanie osobowości.
  7. Popularyzowanie czynnej rekreacji ruchowej na powietrzu.
  8. Krzewienie pozytywnych postaw związanych z uprawianiem turystyki.
  9. Turystyka i rekreacja jako sposób do lepszego poznania otaczającego nas świata i zdobywania nowej wiedzy i doświadczenia.
  10. Propagowanie turystyki i rekreacji jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu.


Szczegóły dofinansowania projektu w innych latach:
2023, 2022

Dąbrowa Górnicza
GÓRA
Kopiowanie jak i rozpowszechnianie wszelkich zdjęć bądź treści zawartych na stronie bez zgody autora zabronione.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Stowarzyszenie NEURON © 2007