KONTAKT

Nasz adres:
ul. 3 Maja 12
41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 601 454 023
E-mail: neuron01@o2.pl
WWW: neuron-society.eu

Wszelką pomoc i wsparcie finansowe na działalność statutową można wpłacać na konto:
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr
39 1750 0012 0000 0000 3896 5368
z dopiskiem "SERCE"


REALIZOWANE PROJEKTY


NASI PARTNERZY

XXIII Paraspartakiada Śląska i Zagłębia Osób Niepełnosprawnych


Chcąc uaktywnić osoby niepełnosprawne i pobudzić ich do aktywnego spędzenia czasu połączonego z rekreacją ruchową, organizacja nasza realizuje kolejną edycję imprezy sportowej pn. XXIII Paraspartakiada Śląska i Zagłębia Osób Niepełnosprawnych. Jest to impreza jednodniowa organizowana w nowoczesnej hali sportowej CENTRUM w Dąbrowie Górniczej, bez barier architektonicznych, której właścicielem jest Gmina Dąbrowa Górnicza a zarządzana jest przez Centrum Sportu i Rekreacji — partnera w realizacji przedmiotowego zadania. Odbędzie się w dniu 16 listopada 2023.

Organizator imprezy: Stowarzyszenie NEURON Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym Dąbrowa Górnicza

Partnerzy:
 1. V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Hetmana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej
 2. Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej
 3. Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych Diecezji Sosnowieckiej
Główną misją Paraspartakiady jest wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez sport w drodze do pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym. Paraspartakiada dla osób niepełnosprawnych daje możliwość "wyjścia do ludzi", zapomnienia o niepełnosprawności, poczucia własnej wartości, a udział w niej należy traktować nie jako uzyskanie samej tylko sprawności lecz także jako dziedzinę rehabilitacji, której wartość polega na czerpaniu radości z życia, odzyskiwania wiary we własne siły i możliwości, zwiększając również poczucie solidarności oraz przynależności do grupy, ucząc się wygrywania jak również nabywanie umiejętności przegrywania. Jednym z walorów moralnych Paraspartakiady jest jej amatorstwo w rywalizacji sportowej a udział w niej ma duże znaczenie psychologiczne, pomagając im zaakceptować własne kalectwo, pomaga w zintegrowaniu ze społeczeństwem w pokonywaniu barier psychicznych, w uwierzeniu w siebie.

Głównym celem zadania jest popularyzacja sportu, rekreacji wśród osób niepełnosprawnych. Cel ten zostanie dodatkowo wsparty celami szczegółowymi poprzez organizację szeregu działań promujących następujące aspekty:
 1. rekreację wśród osób niepełnosprawnych
 2. sport - jako bardzo ważną formę całego procesu rehabilitacji i rewalidacji
 3. przekonanie do innego trybu odpoczynku wymagającego zmian w codziennym trybie życia
 4. wychowanie przez działanie
 5. otwarcie na świat
Celem pośrednim jest integracja i przełamanie stereotypów niepełnosprawności w trosce o prawidłowy rozwój fizyczny, umysłowy i społeczny.

Uczestnikami będą osoby niepełnosprawne (dzieci, młodzież, osoby dorosłe) o różnych stopniach i rodzajach niepełnosprawności i różnym wieku z terenu województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, dolnośląskiego. Dopuszcza się udział z innych województwa, jeśli będzie takie zainteresowanie. Uczestnicy reprezentować będą ośrodki, WTZ, ZAZ, DPS, ŚDS, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, organizacje kościelne. Planowana ilość uczestników to około 560 osób, w tym 400 niepełnosprawnych.

Spodziewane oddziaływanie projektu to:
 1. Uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby osób niepełnosprawnych.
 2. Wymiana doświadczeń pomiędzy indywidualnymi osobami niepełnosprawnymi oraz ośrodkami pracującymi z niepełnosprawnymi.
 3. Uzyskanie mobilizacji do czynnego udziału w zajęciach sportowych i podejmowanie aktywności fizycznej.
 4. Poczucie wiary we własne siły, rozwijanie umiejętności.
 5. Wzmocnienie aktywności i chęć rywalizacji.
 6. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.
 7. Przełamywanie barier nieufności i niepewności w stosunku di innych.
 8. Podniesienie ogólnej sprawności psychofizycznej.
 9. Doprowadzenie do integracji środowiska osób niepełnosprawnych i ich otoczenia.

Dąbrowa Górnicza
GÓRA
Kopiowanie jak i rozpowszechnianie wszelkich zdjęć bądź treści zawartych na stronie bez zgody autora zabronione.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Stowarzyszenie NEURON © 2007